Отворено писмо на сдружение Когито във връзка с предстоящото приемане на Закона за академичния състав

ОТВОРЕНО ПИСМО Във връзка с предстоящото приемане на Закона за академичния състав Колеги, Както знаете ще ни реформират… Не само БАН… а всички учени и…